loader image

sudaama charit / Narrotam Das / prshth 9

thaadee panditain kahat manju bhaavan son,
pyaare paraun pain tihaaroee yah gharoo hai .
aaye chali haraun shram keenhon tum bhoori duhkh,
daarid gamaayo yon haisat gahyo karoo hai .
riddhi siddhi daasee kari deenheen avinaasee krsn,
pooran prakaasee , kaamadhenu koti baroo hai .
chalo pati bhoolo mati deenhon sukh jadupati,
sampati so leejiye samet surootaroo hai ..81..

samajhaayo puni kant ko, mudit gaee lai geh .
anhavaayo turatahin ubati, suchi sugandh mali deh ..82..

poojyo adhik saneh son, sinhaasan baithaay .
suchi sugandh ambar rache, bar bhoosan pahiraay ..83..

seetal jal aaichavai kai, paanadaan dhari paan .
dharyo aay aage turat, chhavi ravi prabha samaan ..84..

jharahin chaunr chahun or ten, rambhaadik sab naari .
pativrata ati prem son, thaadhee karai bayaari ..85..

svet chhatr kee chhoh, raaj main shakr samaan .
bahan gaj rath turang var, aroo anek subh yaan ..86..

bhaag-3 samaapt

sudaama charit

1

Add Comment

By: Narrotam Das

© 2023 Pothi | All Rights Reserved

Do not copy, Please support by sharing!