loader image

sudaama charit / Narrotam Das / prshth 9

thaadee panditain kahat manju bhaavan son,
pyaare paraun pain tihaaroee yah gharoo hai.
aaye chali haraun shram keenhon tum bhoori duhkh,
daarid gamaayo yon haisat gahyo karoo hai.
riddhi siddhi daasee kari deenheen avinaasee krisn,
pooran prakaasee , kaamadhenu koti baroo hai.
chalo pati bhoolo mati deenhon sukh jadupati,
sampati so leejiye samet surootaroo hai..81..

samajhaayo puni kant ko, mudit gaee lai geh.
anhavaayo turatahin ubati, suchi sugandh mali deh..82..

poojyo adhik saneh son, sinhaasan baithaay.
suchi sugandh ambar rache, bar bhoosan pahiraay..83..

seetal jal aaichavai kai, paanadaan dhari paan.
dharyo aay aage turat, chhavi ravi prabha samaan..84..

jharahin chaunr chahun or ten, rambhaadik sab naari.
pativrata ati prem son, thaadhee karai bayaari..85..

svet chhatr kee chhoh, raaj main shakr samaan.
bahan gaj rath turang var, aroo anek subh yaan..86..

bhaag-3 samaapt

sudaama charit

719

Add Comment

By: Narrotam Das

© 2023 Pothi | All Rights Reserved

Do not copy, Please support by sharing!