loader image

अब तेरी सरन आयो राम

अब तेरी सरन आयो राम॥१॥
जबै सुनियो साधके मुख, पतित पावन नाम॥२॥
यही जान पुकार कीन्ही अति सतायो काम॥३॥
बिषयसेती भयो आजिज कह मलूक गुलाम॥४॥

2

Add Comment

By: Maluk Das

© 2023 पोथी | सर्वाधिकार सुरक्षित

Do not copy, Please support by sharing!