loader image

बन बोलन लागे मोर

आ घिर आई दई मारी घटा कारी। बन बोलन लागे मोर
दैया री बन बोलन लागे मोर।

रिम-झिम रिम-झिम बरसन लागी छाई री चहुँ ओर।
आज बन बोलन लागे मोर।

कोयल बोले डार-डार पर पपीहा मचाए शोर।
आज बन बोलन लागे मोर।

ऐसे समय साजन परदेस गए बिरहन छोर।
आज बन बोलन लागे मोर।

1

Add Comment

By: Amir Khusro

© 2023 पोथी | सर्वाधिकार सुरक्षित

Do not copy, Please support by sharing!